Grabowska, H. (2011). Zarządzanie marką w bibliotece na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 111–122. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1740