Grzeszczuk, M. (2011). Między profesjonalizmem a dyletanctwem. Bibliotekarze publiczni w przestrzeni edukacyjnej. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 123–132. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1741