Wojciechowska, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 159–167. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1744