Curyło, M. (2010). Konsorcja biblioteczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 9–20. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1750