Dziołak, M., Gościk, M., & Hawryluk, M. (2010). Klaster jako forma współpracy bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 21–34. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1752