Kubów, S. (2010). Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 35–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1753