Wojciechowska, M. (2010). Marketing elektroniczny biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 43–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1754