Beširević, K. (2010). Techniki digitalizacyjne stosowane w ochronie dziedzictwa narodowego Bośni i Hercegowiny. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 59–70. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1755