Amghar, E. (2010). Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 85-98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1757