Bułdak, A., & Buszta, A. (2010). Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 99–107. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1758