Podolan, E. (2010). Współpraca przygraniczna bibliotek uniwersyteckich. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 109–115. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1759