Samotyj, R. (2010). Zarys działalności metodycznej bibliotek ukraińskich. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 117–126. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1760