Wojciechowska, M. (2010). Sondażowe badania opinii w działalności bibliotekoznawczej. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 137–140. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1762