Karciarz, M. (2010). Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 149–157. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1764