Wojciechowska, M. (2009). Współczesne formy reklamy książki. Zarządzanie Biblioteką, (1(1), 97–110. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1780