Wojciechowska, M. (2009). Biznesplan w działalności biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(1), 155–158. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1786