Kant, K. (2009). Konferencje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(1), 179–180. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1793