Szczygłowska, L. (2018). Ewolucja bibliotek akademickich. Konteksty przemian i rozwoju współczesnych instytucji bibliotecznych. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 9–23. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3544