Wojciechowska, M. (2018). Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 24–40. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3545