Gruszka, Z. (2018). Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 41–60. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3546