Kamińska, J. (2018). Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 61–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3547