Żołędowska-Król, B. (2018). Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 75–82. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3548