Olczak-Kardas, M. (2018). Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach). Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 83–94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3549