Bujko, A. (2018). Polityka otwartości i repozytoria naukowe. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 95–106. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3550