Morris, A. (2018). Partycypacja Biura Praw Autorskich w kształtowaniu egzemplarza obowiązkowego i zasobu Biblioteki Kongresu. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 109–117. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3551