Pędich, M. (2018). Indywidualizm i kolektywizm w architekturze bibliotek. Analiza wybranych (nowych) budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 118–142. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3552