Piotrowska, E. (2018). Widoczność bibliotek cypryjskich szkół wyższych w Internecie. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 143–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3553