Stachnik, M. (2018). Biblioteki uniwersyteckie departamentów i regionów zamorskich Francji. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 151–165. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3554