Grabowska, H. (2018). Zarządzanie marką biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 169–172. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3555