Cyrklaff-Gorczyca, M. (2018). Rozmowa z Martą Lach, dyrektor Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 175–178. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3556