Bogdańska, B. (2018). Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 184–186. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3558