Bogdańska, B. (2018). Konferencje i seminaria polskie. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 181–194. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3559