Bogdańska, B. (2018). Konferencje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 195–197. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3560