Górska-Marchewka, K., & Ryszka, E. (2019). Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 29–34. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4686