Sobielga, J. (2019). Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 35–41. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4687