Błasiok, J. . (2019). Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 51–58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4689