Ubysz, D., Fryzowska-Chrobot, I., & Giermaziak, W. (2019). Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 59–73. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4690