Kania, M., & Olesiak, K. (2019). Fotograf w bibliotece. Rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 75–88. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4691