Celer, B. (2019). Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 89–107. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4692