Pędich, M. (2019). Wymiar „Unikanie niepewności” w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 125–148. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4694