Piotrowska, E. . (2019). Biblioteki w Albanii i Kosowie. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 149–159. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4695