Wojciechowska, M. (2019). Budowanie wizerunku biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 163–168. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4696