Bogdańska, B. (2019). Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 180–181. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4699