Wojciechowska, M. (2019). Konferencje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 191–192. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4701