Tawfik, R. . (2020). Społeczności otwarte na kulturę. Tworzenie bibliotek oddolnych. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 37–48. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5953