Formela, S. . (2020). Rola nowoczesnych bibliotek miejskich w zapewnianiu dostępu do kultury i realizowaniu funkcji społecznych. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 49–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5954