Bobrowska, A. (2020). Metody promocji książki. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 109–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5959