Fernandes, J., & Grabowska-Maciejewska, H. (2020). Proces rekrutacji bibliotekarzy akademickich w Wielkiej Brytanii. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 127–138. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5960