Bogdańska, B. (2020). Konferencje i seminaria polskie. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 201–203. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5967