Bogdańska, B. (2020). Konferencje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(12), 204–206. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/5968